Phạm vi công việc

EZC Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn Quản lý dự án Đầu tư xây dựng theo hình thức trọn gói hoặc các gói đơn lẻ theo các giai đoạn:

I. Chuẩn bị đầu tư:

 • Xây dựng các mục tiêu, tầm nhìn của dự án,
 • Nghiên cứu tính khả thi  của dự án về các mặt pháp lý và hiệu quả kinh tế,
 • Phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý với các cơ quan hữu quan,
 • Xây dựng, phân tích các mô hình kinh doanh cho chủ đầu tư lựa chọn,
 • Lập và tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền Khả thi, Báo cáo Nghiên cứu Khả thi (dự án đầu tư) và/hoặc Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật theo luật định,
 • Tổ chức công tác bồi thường GPMB (nếu có).

II. Thiết kế:

 • Tổ chức thi tuyển phương án thiết kế, mời thầu và chọn nhà thầu thiết kế, dự toán,
 • Tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán công trình.
 • Kiểm soát hợp đồng với các nhà thầu thiết kế,
 • Kiểm soát các sản phẩm thiết kế đảm bảo đáp ứng đúng ý tưởng kinh doanh của chủ đầu tư.

III. Xây dựng:

 • Mời thầu và chọn nhà thầu thi công,
 • Kiểm soát khối lượng thực hiện và chi phí đảm bảo đạt chất lượng và tiến độ,
 • Phân tích chi phí và sản phẩm đã hoàn thành so với tình hình và dự báo thị trường bất động sản nhằm đưa ra các khuyến nghị điều chỉnh dự án cho phù hợp,
 • Kiểm tra chất lượng công trình hoàn thiện,
 • Tư vấn tổ chức vận hành khai thác, bảo trì, bảo dưỡng công trình.

và các công việc khác theo thỏa thuận với chủ đầu tư.