Giới thiệu

Quản lý Dự án đầu tư xây dựng là một hạng mục quan trọng đối với bất cứ dự án bất động sản nào và luôn là mối quan tâm của chủ đầu tư. Cơ cấu quản lý một dự án đầu tư xây dựng là một đơn vị có thể hoạt động độc lập và có liên hệ với chủ đầu tư theo hai hình thức: i) đơn vị trực thuộc trong bộ máy của chủ đầu tư, hoặc ii) đơn vị độc lập bên ngoài làm thuê cho chủ đầu tư theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên. Việc lựa chọn hình thức liên hệ tùy thuộc vào đặc thù của từng chủ đầu tư.

EZC Việt Nam hướng tới mô hình liên hệ với chủ đầu tư theo cách thức thứ hai. Nếu bạn muốn và có một số điều kiện thuận lợi để tiến hành đầu tư một dự án bất động sản nhưng vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, các bước thực hiện như thế nào để biến ý tưởng thành sản phẩm cụ thể, hãy liên lạc với chúng tôi.

Hãy để chúng tôi biến ý tưởng của bạn thành hiện thực.