Đội ngũ

EZC Việt Nam tập hợp một đội ngũ chuyên gia quản lý dự án đầu tư xây dựng có bề dày kinh nghiệm nhiều năm tại các dự án bất động sản cả trong và ngoài nước, trong các lĩnh vực:

  • Đầu tư,
  • Pháp lý,
  • Quy hoạch, kiến trúc, thi công xây dựng, và
  • Kinh tế xây dựng.

Chúng tôi là một tập thể mạnh nhờ chuyên môn sâu, phối hợp trong và giữa các chuyên ngành chặt chẽ và tâm huyết với công việc.